Revista Filologie rusă

COLEGIUL DE REDACȚIE :

Prof. univ.dr. Aneta Dobre (coordonator științific)

Prof.univ.dr. Mihaela Moraru

Prof.univ.dr. Axinia Crasovschi (redactor-șef)

Lect univ.dr. Florentina Marin (secretar de redacție)

COMITETUL DE REDACȚIE :

Acad.prof.univ.dr. Tatiana M. Balîhina (Universitatea Prietenia popoarelor, Moscova, Rusia)

Prof.univ.dr.dc. Tatiana Niculescu (Universitatea din Milano, Italia)

Prof.univ.dr. Liudmila A. Konstantinova (Universitatea din Tula, Rusia)

Prof.univ.dr. Mitsushi Kitajo (Universitatea din Kyoto, Japonia)

Conf.univ.dr. Galina Gvozdovici (Universitatea din Minsk, Belarus)

Referenți

Prof.univ.dr. Anca Irina Ionescu

Conf.univ.dr. Dana Cojocaru

Tehnoredactare

Prof.univ.dr. Axinia Crasovschi

Lect.univ.dr. Florentina Marin

Cerinţe de redactare a articolelor :

  • articolele pot fi redactate în rusă, română, engleză, franceză.
  • este obligatoriu ca textul în limba română să fie însoțit de un rezumat într-o limbă de largă circulație, de un rezumat în limba română - în cazul articolelor scrise într-o limbă străină și de cca 10 cuvinte-cheie.
  • articolele se primesc în varianta electronică, în font Times New Roman, mărimea 12, la un rând. Dacă în text sunt folosite și alte fonturi, mai deosebite, ele trebuie trimise în atașament.
  • notele se inserează în josul paginii, iar bibliografia la finalul lucrării.