Anunțuri

» Arhivă 2023

» Arhivă 2021

» Arhivă 2020

» Arhivă 2017

» Arhivă 2016

» Arhivă 2015

» Arhivă 2013

» Arhivă 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiunea științifică „Genii și arte poetice”, 5 mai 2017, București

Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, în colaborare cu Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Rusă din România vă invită să participați la sesiunea științifică Genii și arte poetice, 5 mai 2017.
Sesiunea ştiinţifică este dedicată Anului internaţional A.S. Puşkin , însă tema propusă de noi este deschisă abordării oricărui autor rus/ slav ori din alte spaţii culturale, precum şi altor discipline conexe.

Manifestarea presupune următoarele direcţii tematice :

1. Sub semnul lui A.S. Puşkin ( Romantismul universal; Realismul universal; Puşkin şi literatura universală; Drama individului în raport cu puterea autocrată; Condiţia geniului – între grandoare şi decădere etc .)

2. Arte poetice. Stiluri auctoriale.

3. Limbi şi mentalităţi .

Limbile manifestării sunt: româna şi rusa (eventual, engleza).

Formularul de înscriere :

Colegii care doresc să participe sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere alăturat şi să-l expedieze, pâna la data de 15 aprilie 2017 , la adresa electronică : filologie.rusa@gmail.com .

Lucrările in extenso (aprox. 10 pag.) vor fi publicate în rev. „Filologie rusă” şi le aşteptăm până cel târziu la data de 1 septembrie 2017.

Taxa de participare se va achita la înscriere şi va fi folosită pentru acoperirea cheltuielilor legate de pauzele de cafea, tipărirea programului şi a revistei. Cuantumul taxei de participare este diferenţiat:

- profesorii şi cercet ǎ torii de gradul I: 60 RON

- conferenţiarii şi cercet ǎ torii de gradul II: 50 RON

- lectorii şi cercet ǎ torii de gradul III: 40 RON

- asistenţii universitari, asistenţii de cercetare ș i studen ț ii doctoranzi: 30 RON

Comitetul de organizare :

Prof.univ.dr. Axinia Crasovschi;
Prof.univ.dr. Octavia Nedelcu;
Prof.univ.dr. Mihaela Moraru;
Lector univ.dr. Iulia Timofte;
Lector univ.dr. Florentina Marin;
Lector univ.asoc.dr. Teodora Boboc.

Alte informaţii vor fi comunicate în cea de a doua circulară.

Descarcă prima circulară >>>

Descarcă programul conferinței >>>

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Уходящий год был для мира в целом и русского мира в частности непростым в политическом и экономическом плане. В этих условиях на первый план выходят академическая и культурная составляющие международного сотрудничества, объединяющие людей не по национальной идентичности или гражданству, а на основе понимания возможностей человеческого разума, интеллектуального созидания, совместного творчества представителей разных народов - в технологической, предпринимательской, образовательной, литературной сфере. Универсальным культурным кодом для такого многопланового сотрудничества является русский язык, что возлагает на нас, педагогов-русистов, совершенно особую ответственность.
Наши с вами возможности широки, как никогда прежде. Исследования функционирования русского языка на различных уровнях образования, оценка качества его преподавания, составление национально ориентированных учебников, формирование методик интеграционного тестирования, разработка и обсуждение концептуальных составляющих языкового обучения - все эти задачи необходимо решать только совместными усилиями, с привлечением лучших преподавателей, методистов, руководителей образовательных учреждений. Реализуя разнообразные проекты на каждом из этих направлений, мы в очередной раз убедились в ценности такого взаимодействия.

Мы благодарим вас за искреннее, неформальное отношение к любимому делу и желаем вам в новом году всего самого доброго, здоровья, счастья и успехов вам, вашим близким, друзьям и коллегам.

С уважением,
Секретариат МАПРЯЛ