Anunțuri

» Arhivă 2020

» Arhivă 2019

» Arhivă 2017

» Arhivă 2016

» Arhivă 2015

» Arhivă 2013

» Arhivă 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Noutăți

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUS Ǎ ŞI SLAVĂ, al FACULTĂŢII DE LIMBI ŞI LITERATURI STR Ǎ INE din cadrul UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

la iniţiativa

ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ DIN ROMÂNIA

şi în parteneriat cu:

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢII INTERETNICE din cadrul GUVERNULUI ROMÂNIEI,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE,

COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA

vă invită să participaţi la conferinţa didactico-ştiinţifică pe tema

 

Universul cărţii ruse: coduri şi decodări

04-07 iulie 2019

 

Manifestarea – având o componentă ştiinţifică şi una didactică – este dedicată Anului cărţii în România şi Anului teatrului în Rusia, ocazie cu care putem să marcăm şi nişte date mai mult sau mai puţin rotunde. De pildă, un moment special îl va constitui marcarea a 20 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui Dmitri Sergheevici Lihaciov – filolog de renume mondial, autoritate recunoscută în domeniul istoriei literaturii ruse şi al culturii ruse, al cărui discipol, la fel de renumit, este scriitorul Evgheni Vodolazkin.

Tema propusă este deschisă abordării oricărui autor rus/ slav ori din alte spaţii culturale, precum şi altor discipline conexe (istorie, filosofie, arte).

Manifestarea ştiinţifică presupune următoarele direcţii tematice :

 

1. Autori şi stiluri auctoriale. Teme şi motive literare.

2. Text, limbă şi mentalitate .

3. Interferenţe culturale. Dialogul intercultural şi al artelor.

De asemenea, sunt planificate două mese rotunde:

•  Traducerea ca mijloc de comunicare interculturală şi ca obiect de studiu

•  Olimpiada şcolară de limba rusă – alinierea la exigenţele actuale

 

Şi un master-class: Predarea limbii şi literaturii ruse în învăţământul preuniversitar şi universitar: probleme şi perspective

 

Limbile manifestării sunt: româna şi rusa.

Formularul de înscriere :

Colegii care doresc să participe sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere alăturat şi să-l expedieze, până la data de 10 iunie 2019 , la adresa electronic ǎ :

filologie.rusa@gmail.com

 

Colegii din învăţământul preuniversitar vor primi certificate de participare la activităţile din cadrul manifestării didactico-ştiinţifice, care va fi considerată ca o formă de pregătire profesională continuă.

 

Lucrările in extenso (maxim 12 pag.) vor fi publicate în nr. 2/2019 al rev. „Filologie rusă” (cotată în categoria B) şi le aşteptăm până cel târziu la data de 15 august 2019.

Descarcă scrisoarea de invitație

Descarcă programul conferinței