Activitățile Asociației

 

 

 

 

 

 

 

 

Scurt istoric al Asociaţiei profesorilor de limba
şi literatura rusă din România
(APLLRR)

Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Rusă din România (A.P.L.L.R.R.// RAPRYAL) a fost înființată în august 1990 din inițiativa unui grup de cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar și a șefului Catedrei de limba și literatura rusă de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, prof.univ.dr. Albert Kovacs.

În perioada 1991-2006, președinte al A.P.L.L.R.R. a fost prof. Aurelia Marincovici, iar din 2006 până în prezent, prof.univ.dr. Axinia Crasovschi.

A.P.L.L.R.R. este membră a Asociației Internaționale a Profesorilor de Limba și Literatura Rusă (MAPRYAL), înființată în anul 1967 la Paris, unde România a fost reprezentată de acad.prof.univ.dr. Gheorghe Mihăilă și prof. Emil Pârjol, la data respectivă, director al Direcției Relații Internaționale din Ministerul Învățământului.

Până în 1989, colaborarea dintre rusiștii din România și Asociația Internațională s-a realizat prin Societatea de Științe Filologice (S.S.F.), secția de Slavistică. Sub egida S.S.F., iar din 1990, sub cea a A.P.L.L.R.R., cadrele didactice din învățământul universitar și preuniversitar au participat la simpozioane și congrese internaționale și au organizat la rândul lor simpozioane și sesiuni de comunicări metodico-științifice la nivel național, adesea cu participare internațională. An de an, A.P.L.L.R.R. s-a implicat în organizarea olimpiadelor naționale ale elevilor la limba rusă ca limbă străină și în pregătirea loturilor olimpice, fiind un bun partener de lucru al Ministerului Educației.

Motivația de a înființa această organizație se poate lesne găsi în nevoia de înnoire a formelor de organizare a activității profesionale, de perfecționare a pregătirii metodice și de specialitate, dar și din nevoia de a fi împreună cu toți cei pe care-i leagă dragostea pentru limba și cultura rusă.

Rusistica din România a fost legată de activitatea MAPRYAL încă de la înființarea asociației. Printre membrii fondatori amintim: prof.univ.dr. Albert Kovacs, prof.univ.dr. Feodor Chirilă, regretații conf.univ.dr. Mihai Marinescu și prof.univ.dr. Solomon Vaimberg, iar din preuniversitar, profesorii Irina Altenliu, Maria Barabaș, Elena Cernicanu, Elena Decei, Cornelia Dumitriu, Aurelia Marincovici, Georgeta Mihăiță, Ioana Miloșescu, Lelia Mușat, Lucia Poenaru, Dan Sârbu, Ioana Spinei, Dragna Tudor, ș.a.