Imagini de la conferință

Vedeți mai multe forografii >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,
Universitatea din Bucureşti

Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Rusă din România

Vă invită să participaţi în zilele de   25 - 26 Noiembrie 2016

la Conferinţa cu participare internaţională

pe tema:

UNIVERSUL LIMBII ŞI CULTURII RUSE ÎN SPAŢIUL CARPATO-DANUBIANO-BALCANIC

Aşteptăm contribuţii (în limbile rusă, română şi engleză) pentru următoarele domenii:

•  Didactică

•  Studii literare şi culturale

•  Lingvistică

•  Traductologie şi arta traducerii

•  Comunicare

Conferinţa este deschisă pentru participare tuturor cadrelor didactice, precum şi cercetătorilor, traducătorilor şi studenţilor doctoranzi.

Taxa de participare : 100 Ron – pentru profesori universitari şi cercetători ştiinţifici, gr. I; 75 Ron – pentru lectori, conferenţiari şi cercetători ştiinţifici gr.II şi III; 50 Ron – pentru asistenţi, doctoranzi şi alte categorii de specialişti. Poate fi achitată în zilele desfăşurării conferinţei sau în contul Asociaţiei Profesorilor de Limba şi Literatura Rusă din România: RO96RNCB0072049712660001, deschis la BCR (în ultimul caz, se va specifica: pentru Conferinţa Slovo ru)

•  include mapa participantului, cafele şi gustări în pauzele dintre sesiuni, precum şi volumul tipărit (nu se va asigura trimiterea volumului prin poştă);

•  Pentru cei care nu pot participa fizic, dar doresc să fie incluşi în program şi să-şi publice lucrarea în volum, taxa este de 50 Ron

•  Lucrările prezentate vor fi publicate la EUB, în volumul „Filologie rusă” (ambele cotate de CNCS în categoria B), dedicat conferinţei.

Informaţia va fi actualizată pe site-ul: www.filologie-rusa.ro

CALENDAR :

1 ) – Data limită pentru exprimarea intenţiei de participare - 12 noiembrie 2016

Aceasta se va face prin completarea Formularului de Participare de mai jos (detaşat ca document electronic) şi ataşat emailului Dvs. (se admit max. două lucrări/un autor sau grup de autori), care va fi trimis la adresa de e-mail : filologie.rusa@gmail.com ;

Vă rugăm să denumiţi formularul dvs. de participare în felul următor :

Nume prenume_Slovo ru.doc (de exemplu : Popescu Rodica_Slovo ru.doc ).

2) 21-23 noiembrie 2016 – Trimiterea din partea Comitetului ştiinţific al conferinţei a programului electronic.

3) 25– 26 noiembrie 2016 – Desfăşurarea conferinţei – prezentarea lucrărilor în secţiunile conferinţei.

4) 5-10 decembrie 2016 – transmiterea lucrărilor în format electronic, editate conform normelor de redactare de mai jos, pe email la adresa axinia.crasovschi@lls.unibuc.rom (pentru cei care doresc să publice în numărul 2 al rev. Filologie rusă pe anul 2016). Cei care nu se grăbesc sau participă cu două lucrări pot să trimită (cea de a doua lucrare) până pe data de 5 februarie2017 (pentru a fi publicată în nr. 2 al rev. Filologie rusă pe anul 2017).

 

COMITET ŞTIINŢIFIC:

Prof.univ.dr. Axinia Crasovschi, U.B.

Prof.univ. dr. Mihaela Moraru, U.B.

Prof.univ.dr. Octavia Nedelcu, U.B.

Prof.univ.dr. Elena Stoyanova, U. din Shumen, Bulgaria

Prof.univ.dr. Valentina Avramova, U. din Shumen, Bulgaria

Prof.univ.dr. Alexandr Prigarin, U. din Odesa, Ukraina

 

COMITET DE ORGANIZARE:

Preşedinte: Prof.univ.Dr. Axinia Crasovschi

Vicepreşedinte: Prof.univ.Dr. Octavia Nedelcu

Membri :

Prof.univ. dr. Mihaela Moraru

Lector dr. Iuliana Timofte

Lector. dr. Florentina Marin

Lector dr. Anton Breiner

Lector dr. Maria Laţchici

Lector asoc. dr. Aliona Bivolaru