Cel de-al XII-lea Congres al MAPRYAL,
10-15 mai 2011, Shanghai, China

 

Tema Celui de-al XII-lea Congres al Asociației Internaționale a Profesorilor de Limba și Literatura Rusă (var. presc. ru. MAPRYAL), al cărui gazdă primitoare a fost Universitatea de Limbi Străine din Shanghai, China, a reunit peste 1000 de specialiști din toate colțurile lumii, care, prin comunicările pe secții și intervențiile lor în cadrul meselor rotunde, au vorbit despre Limba și literatura rusă în timp și spațiu . Este o temă extrem de generoasă, care a permis abordări atât din punctul de vedere al lingvisticii, criticii literare, poeticii, stilisticii, dar și din cel al didacticii, comunicării, traducerilor, etc. Toate aceste aspecte au fost dezbătute în cadrul celor 15 secții și 5 mese rotunde, care au marcat și direcțiile științifice principale, precedate de substanțiale prelegeri în plen în prelungirea momentului deschiderii festive a Congresului.

Toate lucrările prezentate, dar și cele trimise de autori care nu au putut să participle fizic la lucrări din diverse motive, au fost publicate în volumele Congresului. Ele reflectă chestiunile ce țin de politica lingvistică, de rezultatele cercetărilor privind mentalitatea și cultura rusă în contextul proceselor actuale ale globalizării, noile metode și direcții în studiul nivelurilor de limbă, noile abordări din domeniul lexicografiei, pragmaticii, comunicării interculturale, etc. Nu mai puțin importante sunt lucrările legate de problemele metodicii predării limbii ruse, a studiului la distanță, a diferitelor forme de testare a cunoștințelor de limbă, a perfecționării cadrelor didactice. În acest sens, prezentarea noilor materiale didactice pentru diferite forme de învățare, precum și pentru diferite tipuri de cursanți, s-a dovedit binevenită. La fel de interesante și utile sunt și cercetările din domeniul literaturii și culturologiei, care vin cu noi abordări ale fenomenului literar și cultural, dar și cu sugestii de predare a acestor materii și de întocmire a manualelor și compendiilor, atât de necesare în procesul educației.

Impresionantă a fost toată organizarea Congresului pentru care a fost necesară desfășurarea tuturor forțelor atât în rândul profesorilor de limba și literatura rusă din China, cât și a studenților universității gazdă.

Delegația României la acest Congres a fost formată din șapte persoane: Ludmila Bejenaru (Iași), Elena Cervinschi, Axinia Crasovschi, Maria Dumitrescu, Andreea Dunaeva, Vladimir Dunaev și Antoaneta Olteanu (București).