» Conferința internațională „Universul limbii și culturii ruse în spațiul carpato-danubiano-balcanic”, București, 25-26 nov. 2016.  

» Conferința metodico-științifică „ Universul limbii și literaturii ruse și dialogul culturilor în lumea contemporană”, 3-6 oct. 2013.

» Conferința internațională „75 de ani de rusistică la Universitatea din București, Catedra de filologie rusă la 60 de ani”, oct. 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferința metodico-științifică „Universul limbii și literaturii ruse și dialogul culturilor în lumea contemporană”, 3-6 oct. 2013