» Conferința internațională „Universul limbii și culturii ruse în spațiul carpato-danubiano-balcanic”, București, 25-26 nov. 2016.  

» Conferința metodico-științifică „ Universul limbii și literaturii ruse și dialogul culturilor în lumea contemporană”, 3-6 oct. 2013.

» Conferința internațională „75 de ani de rusistică la Universitatea din București, Catedra de filologie rusă la 60 de ani”, oct. 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferința internațională „Universul limbii și culturii ruse în spațiul carpato-danubiano-balcanic”, București, 25-26 nov. 2016